Big form with icon - Duża forma z ikoną

 

  wyślij wiadomość

 Big form without icon  - Duża forma bez ikony

  wyślij wiadomość

Small form without icon - Mały formularz bez ikony

  wyślij wiadomość

Form Horizontal - Formularz poziomy

Legend

  pole wyboru

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line. Dłuższy blok tekstu pomocy, który rozpada się na nową linię i może rozciągać się poza jedną linię

radia

/ opcja pierwsza to taka
/ opcja druga może być czymś innym

/ wybiera

  anuluj / zatwierdź

Form Color

  skupione wejście - to jest skoncentrowane
  włączone wejście
  ostrzeżenie o wejściu
      błąd wejścia
  wprowadź sukces
     duże wejście
   domyślne wejście
      małe wejście

- dodatki wejściowe

$ przycisk